— En träffpunkt för Vänskap, Glädje och Broderskap

Om oss

Vad är G.E.L.B.O.R.N.?

G.E.L.B.O.R.N. bildades 1947 och är ett ordenssällskap med Göteborg som säte, men med medlemmar även utanför stadens gränser.

G.E.L.B.O.R.N. är ett ideellt Ordenssällskap som verkar för vänskap och hjälpsamhet samt personlig samverkan.

G.E.L.B.O.R.N. verkar för att vidareutveckla harmoni och uppmuntra goda seder i en tid då den materiella jakten gör det svårt att uppnå personlig gemenskap.

G.E.L.B.O.R.N. står för att under trivsamma former och gemenskap hjälpa och uppmuntra.

Vad gör G.E.L.B.O.R.N.?

Utöver Broderskap och idealitet arbetar G.E.L.B.O.R.N. med vänskap och omtanke som riktmärke.

Särskilt vänder vi oss till äldre, ensamstående och handikappade, men är öppna för insatser även till andra behövande.

G.E.L.B.O.R.N. har välgörenhetsfonder och medel från dessa delas årligen ut till medicinska fonder, barnsjukhus, utflykter och julbord för äldre, ensamma och handikappade medmänniskor.